Dipos IV Modülleri

E-Dosya

Dijital dosya, DDY’nin en temel kavramıdır. Dijital Dosya, Dipos+’da bütünleştirici bir rol oynar. Sanal bir klasör şeklinde hizmet veren bu konsept, projeyi ve ona ait tüm ek unsurları bir arada tutar. Artık süreç projenin durumu üzerinden değil, dosyanın durumu üzerinden takip edilir. DDY’nin en temel kavramıdır. Dijital Dosya, DİPOS+’da bütünleştirici bir rol oynar. Sanal bir klasör şeklinde hizmet veren bu konsept, projeyi ve ona ait tüm ek unsurları bir arada tutar. Artık süreç projenin durumu üzerinden değil, dosyanın durumu üzerinden takip edilir.

E-Dosya
Dipos Mobile İle Dijital Gaz Açma

Dipos Mobile İle Dijital Gaz Açma

Dipos Mobile dijital gaz açma teknolojisi ile Gaz Dağıtım Şirketinin gaz açma personeli yer ve zaman sınırlaması olmadan İphone/İpod cihazı ile dijital projeyi ve bu projeye ilişkin tüm evrakları dijital bir dosya içersinde görüyor, kontrol ediyor, hiçbir baskıya gerek kalmadan sahada projeyi inceleyip tesisat kontrol sonuç beyanını anında DİPOS’a ve oradan ABYS’ye aktarılmak üzere iletebiliyor.

Dipos Mobil Yaşam Döngüsü

 • 1- Firma projesini ek evraklarla birlikte dijital ortamda hazırlayıp gönderir.
 • 2- Onay mühendisi projeyi ve evrakları kontrol ederek onaylar.
 • 3- Firma tesisatı projeye göre yaptıktan sonra DİPOS Plus üzerinden randevu talep eder.
 • 4- Tesisat kontrol ekiplerinin durumlarına ve firmaların taleplerine göre DİPOS Plus üzerinden randevu listeleri oluşturulur.
 • 5- DİPOS Mobile belirli bir ekibin belirli bir gündeki randevularını iş listesi olarak iPhone DİPOS mobile uygulamasına indirilir.
 • 6- Tesisat kontrol ekibi listedeki işin adres bilgilerine göre (online harita navigasyonunu da kullanabilir) tesisat kontrol noktasına gelir.
 • 7- Tesisat DİPOS Mobile üzerinde sunulan bilgiler, proje planları ve ek evraklar dikkate alınarak teknik açıdan kontrol edilir.
 • 8- Tesisatın kontrol raporu ve sahada oluşan bilgiler DİPOS Mobile uygulamasına girilerek anında merkeze iletilir.
 • 9- Tesisat kontrol ekibi iş listesindeki diğer kontrol noktasına gider.
Dipos Mobil Yaşam Döngüsü
Kağıt Evraklara ve Dosya Arşivine Son

Kağıt Evraklara ve Dosya Arşivine Son

Dijital Dosya Yönetim sisteminde tüm evraklar dijital ortama taşındığı için manuel olarak arşivlenmesi gereken “proje dosyası” gerekliliği de ortadan kalkıyor. Sonuçta dijital sistem’de projenin kağıt çıktısı alınmıyor, manuel olarak arşivlenmiyor ve firma tarafından gaz dağıtım firmasına kağıt nüsha olarak teslim edilmiyor. Gaz açma esnasında, tesisat kontrolü için gerekli proje nüshası ise, onaylanmış ve e-imzalı olarak UMPC (el terminali) bilgisayarlar içersinde getiriyor. Kontrol mühendisi gerekli gördüğü noktalarda projeyi bilgisayarda inceleyerek gaz açma işlemlerini tamamlıyor. Böylelikle proje onaydan, tesisat kontrol ve gaz açılmasına kadar doğalgaz iç tesisat yönetiminin bütün aşamalarının dijital ortamda yürütülmesi sağlanıyor.

Online Sigorta Poliçesi

Doğal gaz dönüşüm sürecinin tamamını dijitalleştirmeyi amaçlayan Tekhnelogos 2006 yılından itibaren, manuel sigorta poliçe işlemlerinden doğabilecek hukuki sorunları ortadan kaldırmak ve firmalarımızın manuel sigorta işlemlerini daha ucuz, hızlı ve kolayca tamamlamasını sağlamak üzere on-line sigorta poliçesi hizmetini kullanıcılarımızın hizmetine sunmuştur. Online sigorta poliçe entegrasyonu için bütün sigorta şirketleri resmi yazı ile davet edilmiş, entegrasyon şartlarını yerine getiren üç sigorta şirketi ile online sigorta poliçe hizmeti başlatılmıştır. Buna göre, firmalarımız DİPOS sigorta poliçelerini otomatik olarak oluşturabilmekte, DİPOS üzerinden ilgili gaz dağıtım şirketine göndermekte ve sigorta poliçesi için ayrıca ilave işlem yapmasına gerek kalmaksızın poliçe işlemleri tamamen dijital ortamda hatasız olarak tamamlanabilmektedir.

Online Sigorta Poliçesi
Online Sigorta Poliçesi Nasıl Düzenlenir?

Online Sigorta Poliçesi Nasıl Düzenlenir?

 • 1- Kullanıcı firmalarımız, sigorta poliçe işlemlerini ZetaCAD’in ‘online sigorta poliçesi oluşturma modülü’ eklenen yeni versiyonunda ilgili seçeneği işaretleyerek sigorta poliçesini dijital ortamda otomatik olarak oluşturup bütün işlemleri online olarak yapar. Online poliçelerin kağıt nüshaları ise ilgili acenta tarafından ayrıca muhafaza edilir.
 • 2- Kullanıcı firmanın, online poliçe oluşturma seçeneğine girdikten sonra modülün ilgili arayüzüne sadece abone/müşteri bilgilerini girmesi yeterli. Program otomatik olarak proje bilgileri doğrultusunda online sigorta poliçesi oluşturur.
 • 3- Oluşturulan online sigorta poliçesi gönderilen dijital projeyle birlikte gaz dağıtım şirketi tarafından görülür. Gönderilen projenin onaylanması halinde, online sigorta poliçesi de kabul edilerek sisteme kaydedilir. Böylece, firmalarımızın gaz açma aşamasında herhangi bir ilave işlem yapmasına veya kağıt poliçe teslim etmesine gerek kalmadan poliçe işlemleri tamamlanmış olur.
 • 4- Firmalarımız istediği takdirde, onaylanmış projenin online sigorta poliçesini kendi bilgisayarına indirerek kağıt baskısı alabilmekte, online poliçelerini istediği formatta arşivleyebilmektedir.

DİPOS PLUS

Tekhnelogos, iki yıl içinde hızla yayılan ve proje onayında ülkemizde artık standart haline gelen Dijital Proje Onay Sisteminin kapsamını 2007 yılında genişletti . 2008 yılında pilot bölgelerde devreye giren Dijital Dosya Yönetimi ve Dijital Gaz Açma (Dipos Plus) Sistemi sayesinde doğalgaz dönüşüm süreci % 100 oranında dijitalleştirildi. Kağıt baskı ve evrakları tamamen ortadan kaldıran Dijital Sistem, hem iş akış sürecinin hızlı ve güvenli yürütülmesini sağlıyor, hem maliyetleri azaltıyor, hem de binlerce ağacın kurtulmasına yol açıyor.

DİPOS PLUS
DİPOS PLUS’un Getirdiği Yenilikler

DİPOS PLUS’un Getirdiği Yenilikler

Uygulamanın en temel amacı, bir doğal gaz projesi ile ilişkili tüm unsurları tek bir dosya altında dijital ortamda bir araya getirmektir. Bunun için, bir dijital projeyi ilgilendiren tüm evraklar dijital bir sistem (DİPOS) üzerinde dijital olarak bulunduruluyor. Tesisat firmaları doğal gaz projesini ZetaCAD 3.0 programı üzerinde telif ediyor, e-imza ile imzalıyor ve gaz dağıtım şirketine web modülü üzerinden gönderiyor. Projeyle ilgili diğer evraklar da yine web ortamında kolayca oluşturarak e-imza ile imzalanıyor. Üçüncü kişi veya kurumların imzalaması gereken (sözleşme, vekaletname, ruhsat, tapu, taahhütname vb) gibi evrakları ise DİPOS faks sistemi üzerinden dijital ortama fakslanıyor. Onay mühendisi ve proje bilgi işlem sorumlusu bir projeyle ilişkin tüm evrakları imzalanmış bir şekilde dijital bir dosya içersinde görüyor kontrol ediyor ve elektronik olarak imzalayabiliyor. Projeyle ilgili dosya bütünüyle dijital ortamda tekemmül ettiği için, iş akış sürecinin hiçbir aşamasında veya önceden, projeyle ilgili hiçbir kağıt evrakın elden teslim edilmesine gerek kalmıyor.

DİPOS PLUS’ın Teknolojik Unsurları

DİPOS PLUS’ın Teknolojik Unsurları

 • • DİPOS e-Dosya
 • • DİPOS online Poliçe
 • • DİPOS e-Form
 • • e-Form Sunucusu
 • • e-Form İstemci Uygulamaları
 • • Randevu İletişim Tabanı
 • • Tesisat Kontrol Yönetimi
DİPOS PLUS’ın Teknolojik Unsurları
DİPOS, müşterilerin proje oluşturma sürecini dijital ortama taşır.Tekhnelogos

Altunizade mahallesi Mahiz İz caddesi No: 30/1 Üsküdar, İstanbul, Türkiye