DİPOS Nasıl Çalışır?

ZetaCAD programında projesini telif eden proje mühendisi, projesini ofisinde hatasız olarak ve kolayca çizebilir, web üzerinden gaz dağıtım şirketine anında gönderir, normalde günlerce süren onay işlemi bir günde sonuçlanmış olur. Böylece, firmaların ıslak imza atmak için gaz dağıtım şirketine gelmelerine gerek kalmaz.

Dipos Akış Süreci

1- Proje Sisteme Gönderilir

ZetaCAD proje tasarım programında, hatasız olarak hazırlanıp telif edilen proje, web modülü aracılığıyla internet omurgası üzerinden DİPOS sistemine gönderilir.

2- Proje Kontol edilir

ABYS’ye kaydedilen proje, aynı anda kontrol mühendisinin önüne gelir. Kontrol mühendisi projeyi inceleyerek sisteme red veya onay bildirimini yapar. Onayladığı projeyi e-imza ile imzalar.

3- Projenin Durumu İzlenir

Onaylanan proje, aynı anda Gaz Dağıtım Şirketi, baskı ofisi ve firma tarafından görülür. Gerekçesi yazılarak reddedilen proje ise firma tarafından düzeltilerek tekrar gönderilir. Onaylanan projenin bilgisi ABYS’ye kaydedilir, baskı merkezi projenin çıktısını alarak dosyalar.

Dijital Proje Onay Sistemi (DiPOS), doğal gaz tesisat projelerinin dijital ortamda gönderildiği, kontrol edildiği, onaylandığı e-imza ile imzalandığı ve arşivlendiği çok sayıda yazılım ürünü ve web sisteminden oluşan büyük bir dijital omurgadır. Bu omurga üzerinde Tesisat Firması, Gaz Dağıtım Şirketi, Plot Ofisi ve Abone gibi gaz dönüşüm sürecine katılan bütün birimler kesintisiz ve online irtibat içindedir. İnteraktif dijital platformda yer alan her birim, yetkisi oranında süreçlere katılarak gerekli işlemleri en kısa sürede sonuçlandırmaktadır. Sistemde yapılacak her hangi bir güncelleme internet üzerinden otomatik olarak bütün birimlere ulaştırılmakta, ayrıca taraflar bu platform üzerinden haberleşebilmektedirler.

Dijital Proje Onay Sistemi (DiPOS), doğal gaz tesisat projelerinin dijital ortamda gönderildiği, kontrol edildiği, onaylandığı e-imza ile imzalandığı ve arşivlendiği çok sayıda yazılım ürünü ve web sisteminden oluşan büyük bir dijital omurgadır. Bu omurga üzerinde Tesisat Firması, Gaz Dağıtım Şirketi, Plot Ofisi ve Abone gibi gaz dönüşüm sürecine katılan bütün birimler kesintisiz ve online irtibat içindedir. İnteraktif dijital platformda yer alan her birim, yetkisi oranında süreçlere katılarak gerekli işlemleri en kısa sürede sonuçlandırmaktadır. Sistemde yapılacak her hangi bir güncelleme internet üzerinden otomatik olarak bütün birimlere ulaştırılmakta, ayrıca taraflar bu platform üzerinden haberleşebilmektedirler.

Dijital Proje Onay Sistemi Hangi Merkezlerde Kullanılmaktadır?
Dijital Proje Onay Sistemi Hangi Merkezlerde Kullanılmaktadır?

Tekhnelogos olarak küçüklü büyüklü 60’ı aşan gaz dağıtım şirketinde 4000 civarında kullanıcımıza sürekli ve kaliteli hizmet veriyoruz.

2022 yılı itibarıyla Türkiye genelinde 4000‘i geçen yetkili doğal gaz tesisat firması tarafından kullanılan ZetaCAD, e-imza entegrasyonuyla Türkiye’de bir ilki başarmış, özel sektörde yaygın olarak kullanılan uygulamalı ilk örnek olmuştur.

DİPOS, müşterilerin proje oluşturma sürecini dijital ortama taşır.Tekhnelogos

Altunizade mahallesi Mahiz İz caddesi No: 30/1 Üsküdar, İstanbul, Türkiye