Temel Yapısı

Havalandırma Tasarımı

Yakıcı cihazların bulunduğu mahallerde, cihazın ve odanın niteliğine göre havalandırma önem kazanmaktadır. Çoğu durumda basit bir menfez aracılığıyla yeterli olan havalandırma, bazı özel durumlarda detaylı hesap, tasarım ve gösterim esaslarına dayanmaktadır. ZetaCAD tüm gelişmiş havalandırma seçenekleri için tasarım ve otomatik hesap imkanları sunmaktadır. Özellikle kazan dairelerinin havalandırmasında önem kazanan gelişmiş havalandırma tasarımları, ZetaCAD’de sade ve güçlü araçlarla kolay ve hızlı bir şekilde tamamlanır. Doğal atmosferik havalandırmalarla birlikte cebri fanlı havalandırma seçeneklerini ihtiva eden tasarım araçları, havalandırmanın detaylı bir hesap ve kontrolünü, şekil izometrisi ile birlikte bir form şeklinde otomatik olarak oluşturur.

Havalandırma Tasarımı
Tesisat Tasarımı

Tesisat Tasarımı

Tesisat planı, tıpkı mimari plan gibi akıllı çizgilerden ve ne ifade ettiğini bilen güçlü tasarım unsurlarından oluşur. Klavye veya fare seçenekleriyle tesisatı mimari plana yerleştirmek, belirli bir kattan diğer kata geçiş yapmak, tesisat bölümlerini belli bir yerden başka bir mahale kopyalamak, benzer birimlerin tesisatını otomatik olarak oluşturmak, tesisatı aynalamak gibi birçok işlem ZetaCAD ortamında daha önce hiç olmadığı kadar kolaydır. Öte yandan yerleşimi tamamlanmış ve tamamlanmakta olan bir tesisatta, mevcut bölümlerine her türlü müdahale imkânı vardır. Herhangi bir kattaki üst bakış görünümü, izometrik görünümü veya katı modeli otomatik olarak bakış noktasına göre kullanıcıya sağlanır. Tesisatın yerleştirilmesi işlemini kat planı veya izometrik modların herhangi birinde yapmak mümkündür.

Tesisatın bütün hesabı otomatik olarak yapılır ve tablolanır. Tesisatta yer alan dirsek, TE parçası veya haç ayrımı gibi parçalar otomatik olarak belirlenir ve hesaba katılır, birim ağzı veya yakıcı cihaz gibi tüketim unsurları sayesinde, ilgili debiler tesisatın tüm boru parçalarına mevcut teknik şartnamenin yük dağılım esasları kullanılarak dağıtılır. Doğalgaz projesinin en kritik unsuru olarak boru çapları, ZetaCAD’de en optimum şekilde hesaplanıp tasarlanabildiği gibi, isterse kullanıcı kendi çaplarını da tesisata girebilir. Tesisat yerleşimi tamamlandığında kritik hat tayini dahil, tesisatın tüm hesaplamaları ve tabloları otomatik olarak oluşmuş durumdadır, herhangi bir anda oluşan her bir hattın tüm hesaplanmış değerleri anlık olarak proje tasarımcısına gösterilir. Menfez, vana gibi birçok unsur zorunlu olarak gerektiği yerlerde sonradan proje tasarımcısının müdahalesine açık olarak otomatik bir şekilde tesisatta konumlandırılır. Bir tesisatta yer alma ihtimali olan tüm teknik parçalar hem gösterim esasları bakımından hem de hesap ve kontrolü etkileme esasları bakımından ZetaCAD’de yer alırlar ve tesisata istenildiği zaman istenilen yerde eklenebilirler.

Merkezi Sistem Projeleri

Merkezi sistem yoluyla ısınan binalarda, projelendirme işlemi daha hassas ve önemlidir. Öte yandan bu tip projelerin birçok detaylı hesaplama, gösterim ve kontrol esasları vardır. ZetaCAD merkezi sistem projelerinde, özellikle kazan dairelerinin tasarlanmasında sağladığı sade ve güçlü araçlarla, merkezi sistem proje tasarımının normal projelerin kolaylığında ele alınmasını sağlar. Merkezi sistem projelerine has birçok ek form ve hesaplama ZetaCAD tarafından otomatik olarak sağlanır.

Merkezi Sistem Projeleri
Linye Hattı Tasarımı

Linye Hattı Tasarımı

Kazan dairelerine aydınlatma ve enerji amaçlı olarak elektrik taşıyan ve hattın elektriksel olarak topraklanmasını sağlayan linye hatları, genelde standart bir yapıya sahip olsalar da, kazan dairelerinin tasarımında şartname uyumluluğu açısından detaylı bir şekilde gösterilmelidir. ZetaCAD linye hatlarının pratik bir şekilde tasarlanabilmesi için basit, hızlı ve güçlü linye hattı aracı sağlamaktadır. Linye hattı tasarımıyla kullanıcı, elektrik panosu, şalter, aydınlatma ve topraklama gibi unsurların yerini gösterip, elektrik hattından kazan brülörüne linye hattı bağlayabilir. ZetaCAD ilgili linye hattını proje tasarımında detaylı bir şekilde gösterdiği gibi hesabını ve akış şemasını otomatik olarak oluşturup form şeklinde gösterebilir. Öte yandan linye hattı ile ilgili şartname kuralları açısından, hattın her türlü durumunu kontrol ederek kullanıcıya raporlar.

Mimari Plan Tasarımı

ZetaCAD’in dayandığı mimari plan sahip olduğu e-proje temeli çerçevesinde, çok gelişmiş mimarlık yazılımlarının amaçladığı uygulama alanlarına hizmet verebilecek şekilde kurgulanmıştır. Ancak bu karmaşık alanlara hizmet verebilmesine karşın, sahip olduğu çoklu seviye (multi tier) mimarisi gereği her uygulamanın kendi özel şartlarına göre kendini ölçeklendirebilen bir araç setine sahiptir. Dolayısıyla ZetaCAD’de tasarlanan mimari plan, ancak bir doğalgaz projesinin ihtiyaç duyduğu kadar ifade gücü ve yetkinlik barındırır. Bu da kullanıcıya sadece kendisini ilgilendiren bir mimari tasarım ortamı ile yüz yüze olma imkanı verir. Bu yapının sağladığı tüm sadeliğe karşın, en karmaşık mimari planlar dahi çok kısa bir sürede kullanıcının önünde hazır durumdadır. ZetaCAD mimari plan tasarımında, şu ana kadar hemen hemen hiç bir yazılımda kullanılmamış çok özgün ve pratik tasarım araçları hizmet vermektedir.

Mimari Plan Tasarımı
Küçük Dosya Boyutu

Küçük Dosya Boyutu

E-proje standartları gereği bir ZetaCAD projesinin dosya boyutu, 4 ila 20 kb arasındadır. Depolama alanları ve internet hızı gün geçtikçe daha büyük dosya boyutlarına hitap edecek şekilde gelişse de, ZetaCAD web üzerindeki taşınabilirlik ve arşivlenebilirlik kabiliyetini maksimum seviyede tutmak için küçük dosya boyutu standardına sadık kalmaktadır. Projeyi standart programlar gibi vektör kümesi olarak saklamak yerine anlamlı matematiksel değer grupları şeklinde saklayarak, hiç bir sıkıştırma teknolojisine ihtiyaç duymadan, standart programlarda 500 kb gibi bir boyuta sahip olan projeleri ZetaCAD 10 kb boyutlarında tutabilmektedir. Orta ölçekte bir gaz dağıtım firmasına 10 yıl boyunca gelen tüm projeler bir CD ortamına sığmaktadır.

Proje Formları ve Proje Birleştirme

Bilindiği gibi bir doğal gaz projesi mimari plan ve üzerine yerleşen tesisat planlarıyla birlikte birçok şema ve formdan oluşmaktadır. ZetaCAD, projeye bir bütün olarak hakim olduğu için, mimari planın tasarlanıp, tesisatın yerleştirilmesiyle aşağıdaki unsurları otomatik olarak hallederek tam birleşmiş haliyle projeyi baskıya veya incelemeye hazır hale getirir. Programda tanımlı genel bilgileri, projeden oluşturulan otomatik hesaplanmış bilgileri, proje için sağlanan ek bilgileri ve varsa ABYS entegrasyonu ile alınan bina bilgilerini gösteren, ilgili gaz dağıtım şirketinin logosuyla hazırlanmış yine aynı şirkete özel formata sahip bir proje kapağı oluşturur.Mimari planı esas alarak otomatik bir vaziyet planı oluşturur, bu gösterimde kullanıcının değişiklikler yapmasına müsaade eder. Ayrıca bina koordinatlarını kullanarak binayı Google Maps aracılığıyla harita üzerinde gösterir.

Kat planlarını tesisatlarla birleştirerek doğru sırada hazırlar ve gösterir. İzometrik planı otomatik olarak oluşturur ve izometrik şema formunu hazırlar. Daha temiz bir görüntü için kullanıcının sınırlı müdahalelerine izin verir. Tesisatta yer alan dirsek, vana, TE parçası gibi lokal unsurları toplayarak, Lokal Kayıplar tablosunu hazırlar ve otomatik oluşan hesaplanmış değerleri her hat için gösterir. Hesaba etki eden tün unsurları kullanarak Boru Çapı Hesapları tablosunu hazırlar. Bu tabloda tüm değerleri otomatik olarak hesaplar ve her hat için ayrı ayrı gösterir. Orta basınçlı hatlar için tabloda ayrı bir alan açarak, bu tipte basınca özel hesaplamalar ile tablo oluşturur. Proje merkezi sistem için ise, Linye Hattı Hesabı, Ölü Hacim Hesabı, Havalandırma Hesabı gibi merkezi sistem formlarını oluşturur. Projede yer alan teknik durumlara göre gerekli detay çizimleri gösteren ek şemalar hazırlar ve projenin detay görünümüne yerleştirir.

DİPOS, müşterilerin proje oluşturma sürecini dijital ortama taşır.Tekhnelogos

Altunizade mahallesi Mahiz İz caddesi No: 30/1 Üsküdar, İstanbul, Türkiye