DİPOS IV Nedir?

Dijital Proje Onay Sistemi (DİPOS), doğal gaz tesisat projelerinin dijital ortamda gönderildiği, kontrol edildiği, onaylandığı e-imza ile imzalandığı ve arşivlendiği çok sayıda yazılım ürünü ve web sisteminden oluşan büyük bir dijital omurgadır. Bu omurga üzerinde Tesisat Firması, Gaz Dağıtım Şirketi, Plot Ofisi ve Abone gibi gaz dönüşüm sürecine katılan bütün birimler kesintisiz ve online irtibat içindedir. İnteraktif dijital platformda yer alan her birim, yetkisi oranında süreçlere katılarak gerekli işlemleri en kısa sürede sonuçlandırmaktadır. Sistemde yapılacak her hangi bir güncelleme internet üzerinden otomatik olarak bütün birimlere ulaştırılmakta, ayrıca taraflar bu platform üzerinden haberleşebilmektedirler.

Dijital Proje Onay Sistemi Doğalgaz Sektöründe Standart Oldu.

Bilişim Teknolojilerinin yüksek maliyetlerine karşın, DİPOS, Gaz Dağıtım Şirketlerine ‘0’ maliyetli bir finans modeli ve önemli avantajlar sunduğu için hemen kabul görmüş ve hızla yaygınlaşma imkanı bulmuştur. Kullanım alanı kısa bir sürede 50 gaz dağıtım şirketini aşan Dijital Sistem, artık iç tesisat birimleri için standart bir teknoloji haline gelmiştir. DİPOS’un kullanılmaya başlandığı 2005 yılından bu yana Türkiye genelinde 8 milyonun üzerinde proje dijital olarak onaylanmıştır.

Dijital Proje Onay Sistemi Doğalgaz Sektöründe Standart Oldu.
DİPOS, müşterilerin proje oluşturma sürecini dijital ortama taşır.Tekhnelogos

Altunizade mahallesi Mahiz İz caddesi No: 30/1 Üsküdar, İstanbul, Türkiye